Fiskeri


Danmark har altid været en fiskerination, hvilket er helt naturligt, da Danmark har 7.000 km kystlinje. Der findes flere former for fiskeri, nemlig erhvervsfiskeri, fritidsfiskeri og lystfiskeri. Erhvervsfiskeri dækker over de mennesker, der lever af at fiske. Fritidsfiskeri er betegnet som, når man i fritiden sætter garn og lignende ud, hvor lystfiskeri altid foregår med stang.

For at må fiske i de danske farvande samt bække, søer mm., så skal man have fisketegn. Dette koster mellem 185-300 DKR afhængigt af om man er lyst- eller fritidsfisker. Grunden, til at mange skal have fisketegn, er, at man på denne måde kan sikre sig, at reglerne bliver overholdt, samt hvor meget der bliver halet i land.