Virksomheder

Erhverv
Et erhverv er det man professionelt beskæftiger sig med for at tjene til sine leveomkostninger – altså ens levevej. Dette kan for eksempel være indenfor sundhedsvæsenet eller finansverden. Der er rigtig mange forskellige erhvervs retninger man kan gå i, når det gælder om at finde sin levevej.

Banker
En bank er en virksomhed, som modtager midler til opbevaring eller forrentning fra offentligheden. Midlerne og egen kapital bliver placeret mod et afkast – for eksempel udlån eller placeringer i værdipapirer. Det første bankvæsen kan faktisk spores tilbage til Babylons storhedstid og det gamle Egypten. Selvfølgelig var bankerne ikke lige så udviklet som i dag, men allerede dengang havde man ideen om et pengevæsen.

Ejendomsmægler
En ejendomsmægler formidler køb og salg af grunde, huse, andelsboliger og ejerlejligheder. Det er mæglerens opgave at vejlede sælgeren og vurdere husets værdi, så man forhåbentlig rammer prisen rigtig i første forsøg, så man kan sælge uden afslag og få solgt huset hurtigt, så sælger ikke står med to boliger. For at kunne blive ejendomsmægler, så skal man have en relevant uddannelse, som for eksempel finansøkonom, samt 2 års praktisk erfaring med ejendomshandel.

Økonom
Betegnelsen økonom dækker over flere forskellige uddannelser og job. Økonomer arbejder ofte i virksomheder eller organisationer, der beskæftiger sig med handel, industri eller service. Økonomer er ofte uddannet fra universitet eller handelshøjskolen. På universitet er uddannelsen retter mere mod nationaløkonomi, hvor den på handelshøjskolen er rettet mod driftsøkonomi(virksomhedsøkonomi). Som økonom er der en bred vifte er jobmuligheder, og der er helt sikkert noget for enhver smag.